Найти на сайте: параметры поиска

     

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав

РУКОВОДСТВО КОЛЛЕДЖА

1.     Директор Абдурахманов А.И. 

2.     Зам. директора по общим вопросам Абдурахманов А.А. 

3.     Зам.директора по учебной работе  Абдулахатова А.А. 

4.     Зам.директора по АХР – Ахмедов М.Т  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОЛЛЕДЖА

1. Абдурахманов А.И. — Учредитель-директор

2. Абдурахманов А.А. — Зам. директора

3. Абдулахатова А.А. —  Зам директора — зав.учебной части

4. Ахмедов М.Т-            Зам. по АХР

5. Тарамова Р.И. —        Методист

6. Омарова П.С Г —       Гл.бухгалтер

7. Абдурахманова А.Г. — Зав. библиотекой.

8. Абдурахманова А.Г.- Начальник отдела кадров

9. Алиева Р.З.

10. Абдулазизова А.Н.

11. Джанатлиева У.С.

12. Гаджиева Д.Г.

13. Загирова П.М.

14. Омарова Н.Г.

15. Мирзаева Р.Д.

16. Мирзаева Л.А.

17. Гапизова С.М.

18. Гаджиев Д.Ф.

19. Гаджиева В.М.

20.Рамазанов Ц.Ш.

21.Шагбанова Д.А

22.Шахбанова Ш.Б.

23.Шамсудинова А.А.

24.Магомедов Ш.М.

25.Магомедова А.Ш.

26.Гаджимагомедов Ш.